Curriculum

Scratch

Gjuhe programuese e bazuar ne blloqe, ofron qasje online me target primare femijet

24 hours

Scratch

Scratch është një gjuhë programimi vizual me bazë në blockchain dhe faqja e internetit që synohet kryesisht te fëmijët. Përdoruesit e faqes mund të krijojnë projekte në internet duke përdorur një ndërfaqe të ngjashme me bllokun. Shërbimi është zhvilluar nga MIT Media Lab dhe është përkthyer në 70+ gjuhë dhe përdoret në shumicën e pjesëve të botës. Gërvishtja mësohet dhe përdoret në qendrat pas shkollës, shkollat dhe kolegjet, si dhe institucionet e tjera të njohurive publike. Që nga maji 2019, statistikat e komunitetit në faqen zyrtare të gjuhës tregojnë më shumë se 40 milion projekte të ndara nga mbi 40 milion përdorues.

Arduino

Arduino

20 hours

Arduino

Arduino

Python

Python

20 hours

Python

Python