2

Design Thinking

Duration: 1 javë

Gjatë Design Thinking, pjesëmarrësitë mësojnë rreth teknikave që ju ndihmojnë atyre në zgjidhje të problemeve. Ata trajtojnë një problem në komunitetin e tyre dhe mendojnë për një ide e cila do të ishte kontributë për zgjidhjen e atij problemi. Vetëm idetë më të mira do të arrijnë të kalojnë në fazën tjetër.