Biti deo Tech Heroes

Lična informacija

Ime i Prezime
Kontakt broj
Mesto/Opština
Datum rođenja
E-mail
Etnička pripadnost

Obrazovanje

Škola
Koji smer pohađate
Školski raspored i druga angažovanja
Poznavanje engleskog jezika
Imate li iskustvo u programiranju i elektronici?Ako imate, kratko opišite svoje iskustvo:

Učešće

Da li ste bili učesnik u prethodnim Tech Heroes izdanja?


Ako je odgovor da, opišite iskustvo koje ste imali?
Napišite razlog od najmanje 200 karaktera zašto mislite da biste trebali biti deo “Tech Heroes 4” programa.


Ja ovlašćujem Međunarodnu organizaciju za migracije (u daljemtekstu „IOM“) i svako ovlašćeno lice ili entitet koji deluje u ime IOM-a za prikupljanje, upotrebu, otkrivanje i raspolaganje mojim ličnim podacima, izjava, tekstova, slika i snimaka koji su uzeti tokom implementacije projekta “Tech Heroes”, i da mogu biti objavljeni za širu javnost kako putem medija, interneta, tako i u štampanom obliku.