Curriculum

Scratch

----------------------------------------------------------

24 hours

Scratch

Scratch projekat sastoji se od objekata koji se nazivaju sprajtovi (ili likovi, oblici). Izgled sprajta može se promijeniti tako što mu se dodijeli drugačiji kostim. Sprajt može da izgleda kao osoba ili predmet ili životinja ili bilo šta drugo. Možete da koristite bilo koju sliku kao kostim: onu koju ste sami nacrtali koristeći ugrađen program za crtanje, sliku koju ste učitali sa svog računara ili preuzeli sa interneta

Arduino

----------------------------------------------------------

20 hours

Arduino

Arduino je mala mikrokontrolerska pločica sa univerzalnom serijskom magistralom (engl. universal serial bus, USB) na koju povezujete svoj računar, i nizom utičnica u koje se mogu priključiti spoljne elektronske komponente kao što su motori, releji, svetlosni senzori, laserske diode, zvučnici, mikrofoni i mnoge druge. One se mogu napajati na razne načine: s računara – preko USB priključka, pomoću baterije od 9 V ili preko zasebnog strujnog izvora. Svim komponentama može se upravljati preko računara ili tako što se one programiraju pomoću računara a zatim odvoje od njega i puste da rade autonomno.

Python

----------------------------------------------------------

20 hours

Python

Upoznajmo programski jezik Python Nizozemac Guido van Rossum je 1989. uveo programski jezik Python kao prikladan za podučavanje programiranja. Za njegovu popularnost postoji nekoliko razloga: (1) Besplatan je i može se preuzeti na web adresi http://www.python.org/download/ (2) i instalirati na operacijske sustave Windows, Linux i Mac OS. (3) Jednostavna pravila pisanja (sintaksa) tako da se lako može naučiti