5

Faza implementacije

Duration: 3 months

Tokom faze implementacije, od učesnika se traži da se ponašaju slično radnom okruženju, moraju prisustvovati sastancima za planiranje i preuzimati zadatke i odgovornosti. Svaki član tima ima određenu ulogu i određene zadatke koje treba izvršiti kako bi se osiguralo da će tim isporučiti konačni projekat.