6

Finalno takmičenje

Duration: 1 day

Timovi koji budu uspješni u kreiranju funkcionalnog projekta bit će dio završnog takmičenja, a njihov će projekt ocjenjivati stručni žiri.